FOCUSPLUS

Ondernemers

ZZP-Eenmanszaken-PGB houders

Administratie:  Uw administratie  boeken wij overzichtelijk in. 
Een goed verzorgde administratie is van belang voor al uw zakelijke handelingen.
De fiscus heeft wettelijk vastgelegd waaraan uw administratie dient te voldoen.
Ondernemers worden regelmatig door de fiscus met terugvorderingen en /of boetes geconfronteerd, vaak omdat
regels deels niet zijn / of worden nageleefd. 


Wij kunnen uw administratie: tussentijds of na afloop van het boekjaar controleren, corrigeren, registreren en verwerken.
Loon administratie:  Loonstroken /  jaaropgaven en aangiften loonheffingen Aanmelden werkgevers / Aanmelden werknemers .
Belasting aangiften:Focusplus verzorgt alle belasting aangiften voor ondernemers. BTW(omzet) en  jaaraangiften .    Spoed opdrachten Heeft u een aanmaning tot het doen van een IB+winst aangifte ontvangen, welke op korte termijn bij de fiscus moet worden ingeleverd en / of administratieve achterstanden die weggewerkt dienen te worden. Ons team staat voor u klaar! 
Bezwaren: Heeft u aanslagen / aanmaningen ontvangen? Wilt u overleg of  bemiddeling?  Maak dan een afspraak Tel:078-7070382.


Voorwaarden voor een veilige werkplek:

http://zzpveiligwerken.nl